гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 sou59@mail.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Инициатива „Училище за родители“

МКБППМН – СО „Сердика“, инициатива – „Училище за родители“

На 14.03.2019г. от 18.00часа Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – СО – Район „Сердика“ организира „Училище за родители“ в 59 ОУ „Васил Левски“. За втори път през тази учебна година различни специалисти се включиха в тази инициатива , да бъдем близо до родителите във възпитание на отговорно родителство.
Присъстваха – секретаря на МКБППМН – Мая Митева. Тя запозна със ЗБППМН. Наказателната отговорност и видовете противообществени прояви и престъпления. Тя засегна и работата по Механизма, за задържане на децата в училище.
Васил Кожухаров – СРЗИ – говори за ранните бракове, рисковете за младите майки и за бебетата . Нарушения и здравословни проблеми при ранно раждане.
Станислав Пандин – психолог – Кабинет Вяра показа родителски типове на поведение и на възпитание.