гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 sou59@mail.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Справяне с неприемливото поведение при най-малките

И последната целева група в работата по Общински стратегии приключи по темата : „Справяне с неприемливото поведение при най-малките“. В тази стратегия работиха всички деца от първи до четвърти клас в 59 ОбУ „Васил Левски“ с психолога Стефка… Read More

Програма

П 12 септември  2019 г., 17.30 ч. в Съюза на българските журналисти, ет.3 Откриване на събитието Даване думата на представители от ПЕ и партньорите по проекта Информация за свършеното  по всички дейности на проекта по ПЕ и обобщаване… Read More

Изкуството на толерантността

Във връзка с изпълнението на проект “Изкуството на толерантността-щит срещу агресията и езика на омразата при подрастващите“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019 от фондация “Слънчеви пътеки“, в партньорство с Район „Слатина“… Read More

„Не се гаси туй, що не гасне“

Ученици от 59. Обединено училище „Васил Левски“, гр. София взеха участие в Националния ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“, организиран от Национално движение Русофили, където единствени от гр. София бяха класирани на второ и трето… Read More

Азбуката, децата и цветята на България

Във връзка с изпълнението на проект “Изкуството на толерантността – щит срещу агресията и езика на омразата при подрастващите“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019 от фондация “Слънчеви пътеки“, в партньорство с… Read More

Кампания “кибертормоз”

МКБППМН – СО „Сердика“, съвместно с ГДБОП, работи по кампанията – Кибертормоз. Днес 03.06.2019г. в 59 ОбУ „Васил Левски“ работихме в 7, 8 и 9 класове. Децата имаха въпроси след филма, които гледаха, създаден по действителни случаи. Дадена… Read More

Училище за родители

МКБППМН – СО „Сердика“, инициатива – „Училище за родители“ На 09.05.2019г. от 18.00часа Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – СО – Район „Сердика“ организира „Училище за родители“ в 59 ОУ „Васил Левски“…. Read More

Не на агресията

Във връзка с изпълнението на проект “Изкуството на толерантността – щит срещу агресията и езика на омразата при подрастващите“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019 от фондация “Слънчеви пътеки“, в партньорство с… Read More

И аз го мога

В изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността и в съответствие с Училищния план за учебната 2018/2019 г. на 12.04.2019 г. в 59 Обединено училище „Васил Левски“ се проведе състезание по четене „И аз го… Read More

Инициатива „Училище за родители“

МКБППМН – СО „Сердика“, инициатива – „Училище за родители“ На 14.03.2019г. от 18.00часа Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – СО – Район „Сердика“ организира „Училище за родители“ в 59 ОУ „Васил Левски“…. Read More