гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 sou59@mail.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Програма

П

12 септември  2019 г., 17.30 ч. в Съюза на българските журналисти, ет.3

  • Откриване на събитието
  • Даване думата на представители от ПЕ и партньорите по проекта
  • Информация за свършеното  по всички дейности на проекта по ПЕ и обобщаване на постигнатите резултатите
  • Представяне на публикации, материали и фотографии от събитията по проекта
  • Даване думата на участниците по проекта на ПЕ
  • Обявяване на наградените от конкурса“Нарисувай традиция за доброто между хората“
  • Връчване на награди и грамоти за участниците в конкурса
  • Връчване на плакети с надпис“Не на агресията“ от фондация“Слънчеви пътеки“ на ПЕ и партньорите по проекта
  • Фотографии за отбелязване на събитието

Край на събитието – 18.30 ч.

Участват: Представители на Програма “Европа“,  преподаватели от  31. СУЧЕМ “Иван Вазов“, представители от ръководството на Район “Слатина“, представители на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Район “Слатина“, представители на обществеността, медии.

Проект “Изкуството на толерантността-щит срещу агресията и езика на омразата при подрастващите“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община,  Програма „Европа“ 2019 от фондация“ Слънчеви пътеки“, в партньорство с район “Слатина“ и 31. СУЧЕМ  “Иван Вазов“.