гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 sou59@mail.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Световен ден на Рециклирането

На 18.03. 2022г. в 59 Обединено училище „Васил Левски“ беше отбелязан Световния ден на рециклирането. Учениците изработиха с ентусиазъм  и желание моливници от тоалетна хартия и консервни кутии. Във всяка класна стая бяха изготвени табла , с които научиха какво е рециклиране и колко е важно то за борбата с климатичните проблеми.