гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 sou59@mail.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Справяне с неприемливото поведение при най-малките

И последната целева група в работата по Общински стратегии приключи по темата : „Справяне с неприемливото поведение при най-малките“. В тази стратегия работиха всички деца от първи до четвърти клас в 59 ОбУ „Васил Левски“ с психолога Стефка Балтова.
За тяхната активност, доброто им справяне с правилата и техниките на работа и резултатите , които показаха в отношенията помежду си в края на учебната година, децата получиха награди , осигурени от кмета на СО – район Сердика и председател на МКБППМН, инж. Тодор Кръстев.