гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 sou59@mail.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Програми и проекти

Запознайте се с множеството разнообразни занимания, които ръководството на 59 СОУ “Васил Левски” реализира всяка година, с цел подпомагане развитието на младежта! С многобройни пътувания и шансове за изява, училището предлага за всекиго по нещо. Специалисти педагози организират многобройните извънчасови занимания, с които Вашето дете ще се развива.

График за провеждане на заниманията по “Подкрепа за успех”