гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 info-2220059@edu.mon.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Деня за по-чист въздух

На 16. 11. 2018 г. по инициатива на ученическия съвет в 59. Обединено училище „ Васил Левски“ се отбеляза „Деня за по-чист въздух“ със засаждане на дървета в двора на училището. Всички ученици от 1 до 9 клас по класове засадиха по 1 дърво с убеждението, че тези дървета ще помогнат за пречистването на въздуха. Всеки от класовете ще продължи да се грижи за своето дърво и така учениците ще се учат на отговорност.