гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 info-2220059@edu.mon.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Ден на водата

Световният Ден на водата 22 март бе отбелязан в 59. Обединено училище „Васил Левски“. Изготвено бе табло във фоайето, а учениците от първи клас направиха чудесни чадърчета с водни капки. Денят отново повдига въпроса за значението на водата в живота на хората и за нейната важна роля за нашите домакинства, здравеопазване, образование, култура, икономика и природната среда като цяло с акцент върху важността на достъпа до питейна вода. В беседите с учениците бе обърнато внимание на необходимостта от опазване и правилно управление на този незаменим природен ресурс.