гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 info-2220059@edu.mon.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Ден на розовата фланелка

Всяка година в последната сряда на месец февруари отбелязваме Международния Ден срещу тормоза в училище – Ден на розовата фланелка. Този ден ни напомня, че тормоз в училище съществува и ни подканя да помислим как да постъпим в ситуации на тормоз. На 24.02.2021 г. всички учители и ученици в 59 Обединено училище „Васил Левски“ казаха „Не на тормоза в училище!“ и „Да бъдем добри, но не за един ден!“. Във всички класни стаи бяха направени кътове с “добрите думи“, а във фоайето – кът на добротата. Много от децата бяха облечени с розови фланелки и показаха съпричастието си към темата за училищния тормоз.