гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 info-2220059@edu.mon.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Ден на толерантността

На 16.11.2023г. в 59. Обединено училище „Васил Левски“ бе отбелязан Международният ден на толерантността. С презентации в класовете и постери в коридорите и класните стаи бяха представени основните послания на толерантността – уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят и на всички форми на самоизява на човешката индивидуалност. Многообразието в света показва колко пъстър е животът. Разбираме, че сме толерантни, когато приемем чуждото послание и ръка за поздрав, когато сме съпричастни към чуждото страдание, независимо от национална принадлежност или религия, когато признаваме равенството между хората и уважаваме човешкото достойнство!