гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 info-2220059@edu.mon.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

И аз го мога

На 16. и 17 април 2024г. в 59. Обединено училище „Васил Левски“ се проведе ежегодното състезание по четене „И аз го мога“. Отделно се състезаваха учениците от начален, прогимназиален и гимназиален етап. Учениците от начален етап бяха разделени на два отбора с представители от всеки клас. В четири кръга те трябваше да прочетат непознат текст, да подредят пословица, да решат шест граматични задачи и да подредят частите на приказка. Докато решаваха задачите, имаше отправени към публиката занимателни въпроси. Накрая всички участници получиха лакомства. Състезанието в прогимназиален и в гимназиален етап премина в три кръга. Учениците четоха басня и извеждаха поука от нея, определяха имена на герои, заглавие на творба и автор на прочетен откъс от изучавано в съответния клас литературно произведение, подреждаха пословица. Както във всяко състезание имаше победители и победени, но всички се убедиха, че четенето не е скучно, а полезно, интересно и забавно!

Начален етап

Прогимназиален етап

Гимназиален етап