гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 info-2220059@edu.mon.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Младежка фондация „Арете“

На 31.05.2024г. в 59. Обединено училище „Васил Левски“ съвместно с Фондация „Конкордия България“ се проведе интересна и вълнуваща среща на ученици от първи гимназиален етап с представители на Младежка фондация „Арете“ – организация, подпомагаща млади хора, които са ограничени от социални или икономически бариери в България. На срещата присъстваха Радостина Чапразова, директор на фондацията, и Христо Христов, ръководител на Програма „Заедно напред“. Славка, успяло младо момиче от ромски произход, разказа за своя път към образованието и самоутвърждаването. Сподели за трудностите, които очакват всеки млад човек, посмял да следва мечтите си и да отстоява ценностите, в които вярва. Гостите пожелаха на учениците да имат доверие на учителите и семействата си и смело да вървят напред към своето по-добро бъдеще!