гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 info-2220059@edu.mon.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Награждаване

Да бъдеш учител е най-благородната професия, защото създава най-ценния продукт – бъдещето на нацията. Българският народ цени учителите си особено по време на Възраждането, когато те повеждат борбата за духовното му освобождение и израстване. Днес тази мисия „учител“ е не по-малко важна, защото и днес учителят е опора на българщината и духовността и заслужава дълбок поклон. Затова на 29 юни 2021г. Регионално управление на образованието – София-град връчи на госпожа Мариана Божкова – директор на 59 Обединено училище „Васил Левски“ плакет за цялостен принос към столичното образование и с благодарност за дългогодишната й работа като учител и директор.