гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 info-2220059@edu.mon.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Откриване на учебната 2021/2022 година

            На 15 септември 2021 г. в двора на 59 Обединено училище „Васил Левски“ тържествено бе открита новата учебна 2021/2022 година. Предвид епидемиологичната обстановка на тържеството присъстваха само учениците от първи, пети и осми клас. То започна точно в 9.00 часа с Химна на Република България и вдигането на националния флаг. Госпожа Божкова – директор на училището, поздрави най-малките ученици от първи клас, които днес са най-развълнувани, защото за първи път тръгват на училище. Тя се обърна и към учениците от пети и осми клас с пожелание да бъдат упорити и отговорни през учебната година.  Госпожа Божкова пожела и на всички учители да бъдат здрави и успешно да изпълняват своята благородна мисия да обучават и възпитават младото поколение на България. Тя се обърна и към родителите като към партньори в грижата за децата с обещанието, че в 59 Обединено училище „Васил Левски“ ще бъдат положени максимални усилия за опазване здравето на децата и за провеждането на успешен образователно-възпитателен процес. Всички присъстващи бяха поздравени с песни и танци и със стиховете на малките първокласници. Накрая по традиция с менче вода и първия училищен звънец учениците влязоха в класните стаи. На добър час!