гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 info-2220059@edu.mon.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Откриване на учебната 2023/2024 година

Съобщение

На 15 септември 2023 г. от 9.00 часа в 59. Обединено училище „Васил Левски“ ще се открие новата учебна 2023/2024 година. Всички ученици да се явят в 8.30 часа в училищния двор. След откриването за всички класове ще се проведе час на класа.

— От ръководството