гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 info-2220059@edu.mon.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Патриотично междучасие

В чест на националния празник на България 3 март всяка година в 59. Обединено училище „Васил Левски“ се провежда Патриотично междучасие „Българин да се наричам“. Тази година празникът се проведе на 27.02.2019 г. под надслов „Българският дух е непобедим“. С много вълнение малките участници представиха музикално-поетична композиция, в която разказаха за България, за силата на българския дух, за славните царе и изразиха своето преклонение пред националните идеали и ценности. Всичко това се случи на фона на картини от България, презентирани на една от новите интерактивни дъски.