гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 info-2220059@edu.mon.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Световен ден на рециклирането

За поредна година в 59. Обединено училище „Васил Левски“ бе отбелязан 18. март – Световен ден на рециклирането 2024. Във фоайето бяха поставени табло и кошчета за разделно събиране на отпадъци. С желание и ентусиазъм учениците изработиха детски площадки от рециклирани материали. Денят е чудесен повод учениците да се замислят за приноса на всеки в опазването на природата и борбата с климатичните промени!