гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 info-2220059@edu.mon.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Световен ден на рециклирането

На 18.03.2021 г. в 59. Обединено училище „Васил Левски“ беше отбелязан Световният ден на рециклирането. Учениците изготвиха табла за фоайето и за всяка класна стая, с които научиха какво е рециклиране и колко е важно то за борбата с климатичните проблеми. С желание и ентусиазъм те изработиха моливници от тоалетна хартия и от консервни кутии, както и сърца от пресована отпадъчна хартия. Поставени бяха кошчета с различни цветове за разделно събиране на метал, стъкло, пластмаса и хартия. Учениците изгледаха видео за рециклирането и отново поговориха за природата и за ролята на всеки един човек за опазването й.