гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 info-2220059@edu.mon.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Седмица на рециклирането

По повод 18 март – Световен ден на рециклирането, в 59. Обединено училище „Васил Левски“ се проведе Седмица на рециклирането. Поставено беше табло във фоайето и кошчета за разделно хвърляне на отпадъци, както и флаери във всички класни стаи, с които учениците научиха какво е рециклиране и значението му в борбата с климатичните проблеми. С желание и ентусиазъм те изработиха топки, моливници и цветя от използвана хартия. Един забавен и полезен урок за приноса на всеки в опазването на природата!