гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 info-2220059@edu.mon.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Семинар за квалификация

В изпълнение на Плана за квалификационната дейност в 59. Обединено училище „Васил Левски“ в раздел „Вътрешноинституционална квалификация“ от 30.10.2023г. до 01.11.2023г. се проведе семинар с педагогическите специалисти в две части – „Помощни средства и технологии в обучението на деца със СОП“ с лектор Павлина Илиева – старши учител ресурсно подпомагане, и „Управление на учебния процес и дисциплина в класната стая. Позитивно взаимодействие и превенция на агресивните прояви на учениците.“ с лектор Никоела Богданова – училищен психолог. След представените презентации лекторите предложиха за разрешаване казуси, които пряко се отнасят към ежедневната работа на учителите. В проведените дискусии се засегнаха наболели проблеми, актуални в съвременната училищна среда. Обсъжданията бяха емоционални и много полезни!