гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 info-2220059@edu.mon.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Семинар Лефкада

От 23.05.2024г. до 26.05.2024г. се проведе семинар на педагогическите специалисти от 59.  Обединено училище „Васил Левски“ на тема „Интерактивни педагогически технологии и методи за работа в реална и дигитална среда“. Лектор беше проф. д-р Янка Тоцева – преподавател в УНСС и автор на над 100 научни публикации в областите реторика, интеркултурна комуникация и интеркултурно образование. Основни акценти в работата на семинара бяха основните видове и характеристики на интерактивните педагогически технологии и методи и приложението на информационни и комуникационни технологии при работа в дигитална среда. Изключително полезно беше споделянето на различни онлайн базирани образователни ресурси, които учителите могат да ползват в ежедневната си работа, както и актуалното приложение на изкуствения интелект в училище. С много практически задачи и решаване на казуси педагогическите специалисти подобриха уменията си да се справят с предизвикателствата на съвременния технологичен свят.