гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 info-2220059@edu.mon.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Училище за родители

МКБППМН – СО „Сердика“, инициатива – „Училище за родители“

На 09.05.2019г. от 18.00часа Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – СО – Район „Сердика“ организира „Училище за родители“ в 59 ОУ „Васил Левски“.

Това е трета среща с родителите през тази учебна година. Нашите психолози и социални работници се включиха в инициативата за отговорно родителство.

Секретаря на МКБППМН – Мая Митева. Представи на родителите своята работа с ГДБОП , сектор Кибертормоз пред учениците от училището. Родителите бяха запознати със заплахите в интернет пространството. Сред най – често срещаните посегателства спрямо деца в Интернет са : виртуално блудство и изнудване, създаване , притежание и разпространение на материали със сексуална експлоатация на деца, кибертормоз. Акцент на тази тема е как родителят да се справя с проблемно поведение, агресия и тормоз при децата , вследствие на публикации в социалните мрежи.

Пламенка Петрова, социален работник , член на консултативен кабинет „Вяра“, специалист по зависимости, беше вторият лектор за вечерта. Тя представи на родителите теми за психоактивните вещества, наргилета , алкохол и тютюнопушене. Обърна внимание на рисковете от употреба . Как родителите да разпознаят деца, употребяващи ПАВ? Какви въпроси да си зададат, има ли промяна в тяхното дете и в каква посока върви?

Родителите имаха въпроси и останаха след приключване на срещата за индивидуални разговори.

Благодарим на ръководството на училището за направената организация.

Мая Митева,
Секретар на МКБППМН София, 2019г.