гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 info-2220059@edu.mon.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

https://www.facebook.com/upractiki/ През 2022г. 59. Обединено училище „Васил Левски“, гр. София, район „Сердика“, изпрати поредния випуск ученици, които завършват Първи гимназиален етап в 10 клас и получават сведетелство за професионална квалификация. Щастливи сме от факта, че 10 от възпитаниците… Read More

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

59 Обединено училище „Васил Левски“ участва в изпълнение на Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП… Read More

Слънчеви пътеки

Ден на християнското семейство Променяме света http://stayanadobroto.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bc%d0%b5-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0/ http://stayanadobroto.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%b5-%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bc-%d0%b4%d0%b5%d0%b0/ „Дървото на доброто“ се разлисти за празника на Буквите Проектът “Дървото на доброто” на фондация “Слънчеви пътеки” е одобрен и финансиран от Столична програма”Социални иновации”  с Договор рег.№ ССД21-ДГ566/09.04.2021г. до… Read More