гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 info-2220059@edu.mon.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Заповеди за учебната 2021-2022 година

Заповед-форми на обучение Заповед-график -допълнителна работа с ученици – 1ви срок Заповед-график -допълнителна работа с ученици – 2ви срок

Учебени планове 2021-2022

1 клас2 клас3 а клас3 б клас4 а клас4 б клас5 а клас5 б клас6 а клас6 б клас7 клас8 клас9 а клас9 б клас10 класПГ 5-6